Nepélské a indické restaurace – Pokhara

CALL FOR US +420-774877516 FOR ORDER, THANK YOU

 11:00 DO 15:00       

PONDĚLÍ         

TOMATO   SOUP :INDICKA RAJCATOVA     POLEVKA                                                                                 21KČ

1.CHICKEN  CURRY :KURECY KOUSKY S KARI   OMACKOU (7,8)                                                           122,KČ

2. CHICKEN MADRAS : KUŘECÍ KOUSKY S CERVENOU MADRAS   OMACKOU (7)                              122KČ

3 . VEGETABLE KORMA  : MICHANA ZELENINA S JEMNOU SMETANOVA OMACKOU (7)              122KČ

4. MIX MENU 1+2+3             ( SEBOU 155 KC )                                                                                         145KČ

5.   LAMB CURRY : JEHENECI MASO S KARI   OMACKOU                                                                       169KČ

6. SHRIMPS  CURRY  : KREVETY S KARI   OMACKOU                                                                               169KČ

ÚTREÝ

CHICKEN  SOUP:KURECI  POLÉVKA                                                                                                             21KČ

1. CHICKEN JALFREZI : KURECI KOUSKY S PAPRIKOVA CIBULOVA PALIVOUOMACKOU                   122KČ

2. CHICKEN  BUTTER     : KURECI KOUSKY S JEMNOU MASLOVA    OMACKOU (7,8)                        122KČ

3.DAL MAKHANI : INDICKA COCKOVA S MASLOVA OMACKOU                                                       122KČ

4. MIX MENU 1+2+3             ( SEBOU 155 KC   )                                                                                      145KČ

5.SHRIMPS BUTTER     :KREVETY S JEMNOU MASLOVA   OMACKOU                                                   169KČ

6. BOTI KEBAB MASALA : GRILOVANY MELETY MASO S PAPRIKOVA OMACKOU                              169KC

STREDA

BEANS SOUP: FAZOLOVA POLÉVKA                                                                                                          21KČ

1. CHICKEN VINDALU : KUŘĚCÍ KOUSKY S CERVENOUVINDALU   OMACKOU(7,8)                         122KČ

2. CHICKEN GARLIK : KUŘECÍ KOUSKY S CESNEKOVY   OMACKOU(7)                                                122KČ

3.ALU CHANA :  BARAMBORY S CIZERNU S PAPRIKOVA   OMACKOU  (7)                                     122KČ

4.MIX MENU 1+2+3               ( SEBOU 149 KC)                                                                                          145KČ

5.BOTI KEBAB MASALA: GRILOVANY MELETY MASO S  PAPRIKOVA CIBULOVA OMACKOU           169KČ

6. SHRIMPS VINDALU : KREVETY S CERVENOU SMETANOVA OMACKOU (7)                               169KC

ČTVRTEK                                                                                                           

DAL SOUP: COCKOVA POLÉVKA                                                                                                               21KČ

1. CHICKEN FAL : KUŘĚCÍ KOUSKY S CERVENOU FAL  OMACKOU(7,8)                                              122KČ

2. CHICKEN KORMA : KUŘECÍ KOUSKY S JEMNOU SMETANOVA   OMACKOU(7)                              122KČ

3.MATAR PANEER : INDICKY SYR S HRASKEM   OMACKOU  (7)                                                      122KČ

4.MIX MENU 1+2+3               ( SEBOU 149 KC)                                                                                          145KČ

5.BOTI KEBAB MASALA: GRILOVANY MELETY MASO S  PAPRIKOVA CIBULOVA OMACKOU           169KČ

6. SHRIMPS KORMA : KREVETY S JEMNOU SMETANOVA OMACKOU (7)                                         169KC

PATEK                                                                                                           

TOMATO  SOUP: RAJCATOVA  POLÉVKA                                                                                                      21KČ

1. CHICKEN MASALA: KUŘĚCÍ KOUSKY SCERVENOU PAPRIKOVA OMACKOU(7,8)                            122KČ

2. CHICKEN MANGO: KUŘECÍ KOUSKY S CHUTI MANGO OMACKOU(7)                                             122KČ

3.PALAK KOFTA : BARAMBORY NUGETY S SPENAT   OMACKOU  (7)                                              122KČ

4.MIX MENU 1+2+3               ( SEBOU 149 KC)                                                                                          145KČ

5.SHRIMPS MASALA: KREVETY S CERVENOU PAPRIKOVA OMACKOU                                                 169KČ

6.FISH MASALA: RYBY S  PAPRIKOVA CIBULOVA OMACKOU                                                                169KČ