Nepélské a indické restaurace – Pokhara

CALL FOR US +420-774877516 FOR ORDER, THANK YOU

 11:00 DO 15:00       

PONDĚLÍ         

TOMATO   SOUP :INDICKA RAJCATOVA     POLEVKA                                                                                 21KČ

1.CHICKEN  CURRY :KURECY KOUSKY S KARI   OMACKOU (7,8)                                                            112,KČ

2. CHICKEN VINDALU : KUŘECÍ KOUSKY S CERVENOU VINDALU  OMACKOU (7)                              112KČ

3 . ALU CHANA :BARAMBORY S CIYERNU  OMACKOU (7)                                                                    112KČ

4. MIX MENU 1+2+3             ( SEBOU 149 KC )                                                                                          139KČ

5.   LAMB CURRY : JEHENECI MASO S KARI   OMACKOU                                                                        159KČ

6. SHRIMPS  CURRY  : KREVETY S KARI   OMACKOU                                                                                159KČ

ÚTREÝ

CHICKEN  SOUP:KURECI  POLÉVKA                                                                                                             21KČ

1. CHICKEN JALFREZI : KURECI KOUSKY S PAPRIKOVA CIBULOVA PALIVOUOMACKOU                   112KČ

2. CHICKEN  BUTTER     : KURECI KOUSKY S JEMNOU MASLOVA    OMACKOU (7,8)                        112KČ

3. VEGETABLE CURRY  : MICHANA ZELENINA S KARI    OMACKOU (7)                                                112KČ

4. MIX MENU 1+2+3             ( SEBOU 149 KC   )                                                                                       139KČ

5.SHRIMPS BUTTER     :KREVETY S JEMNOU MASLOVA   OMACKOU                                                   159KČ

STŘEDA 

BEANS SOUP : INDICKY FAZOLOVA POLEVKA                                                                                            21KC

1. CHICKEN MADRAS  : KURECI KOUSKY S CERVENOU MADRAS  OMACKOU (7,8)                          112KČ

2. CHICKEN  POKHARA : KURECI KOUSKY S  ORENZOVA   OMACKOU (7,8)                                         112KČ

3. DAL MAKHANI   :  NARODNI ZLUTA COCKOVAS MASLOVA   OMACKOU (7)                                112KČ

4. MIX MENU 1+2+3             ( SEBOU 149 KC   )                                                                                        139KČ

5. LAMB MADRAS  : JEHENECI MASO S  CERVENOU MADRAS OMACKOU                                        159KČ

6.SHRIMPS MADRAS   :KREVETY S CERVENOU MADRAS   OMACKOU                                                159KČ

 ČTVRTEK                                                                                                           

DAL SOUP: COCKOVA   POLÉVKA                                                                                                              21KČ

1. CHICKEN KADAI : KUŘĚCÍ KOUSKY S CERVENOU ZELENINA PALIVOU   OMACKOU(7,8)            112KČ

2. CHICKEN KORMA : KUŘECÍ KOUSKY S JEMNOU SMETANOVA   OMACKOU(7)                              112KČ

3.MATAR PANEER :  INDICKY SYR S HRASKEM   OMACKOU  (7)                                                         112KČ

4.MIX MENU 1+2+3               ( SEBOU 149 KC)                                                                                          139KČ

5.BOTI KEBAB MASALA: GRILOVANY MELETY MASO S  PAPRIKOVA CIBULOVA OMACKOU           159KČ

6. SHRIMPS KORMA : KREVETY S JEMNOU SMETANOVA OMACKOU (7)                                         159KC

PATEK                                                                                                           

TOMATO  SOUP: RAJCATOVA  POLÉVKA                                                                                                      21KČ

1. CHICKEN MASALA: KUŘĚCÍ KOUSKY SCERVENOU PAPRIKOVA OMACKOU(7,8)                            112KČ

2. CHICKEN MANGO: KUŘECÍ KOUSKY S CHUTI MANGO OMACKOU(7)                                             112KČ

3.ALU GOVI : BARAMBORY S KEVETAK PAPRIKOVA     OMACKOU  (7)                                            112KČ

4.MIX MENU 1+2+3               ( SEBOU 149 KC)                                                                                          139KČ

5.SHRIMPS MASALA: KREVETY S CERVENOU PAPRIKOVA OMACKOU                                                 159KČ

6.FISH MASALA: RYBY S  PAPRIKOVA CIBULOVA OMACKOU 159KČ